Avís Legal

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, s’informa a l’usuari i el client, dels següents punts:

– JOSEP ROMA SAIZ és a l’efecte de la LOPD, Responsable del Fitxer, en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. La direcció del responsable del fitxer és Ronda Coromines 3-5, 08540 Centelles, Barcelona.

– Les dades facilitades a JOSEP ROMA SAIZ formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat de la mateixa. El fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència l’Espanyola de Protecció de Dades i tot el procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.

– La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l’Empresa al client dins el marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions, recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

– De totes les dades demanades, s’indicarà pel personal de l’Empresa quins d’ells són de caràcter obligatori i quins de caràcter facultatiu, atenent al servei contractat. Les dades considerades pel personal de l’Empresa com de caràcter obligatori seran les estrictament necessàries per a dur a bon terme la relació comercial existent entre l’Empresa i el client, pel que en cas de no ser subministrats no podria desenvolupar la relació comercial. Les dades personals que es recaptin s’atendran en tot moment al principi de qualitat de les dades que estableix l’article 4 de la LOPD, és a dir han de ser adequats, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i la finalitat per a la qual s’obtenen.

– El client podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la LOPD, dirigint-se a JOSEP ROMA SAIZ a l’adreça Ronda Coromines 3-5, 08540 Centelles, Barcelona.

– Al seu torn, informem que d’acord amb la LSSICE i la LOPD, les seves dades personals i adreça de correu electrònic formen part d’un fitxer automatitzat, el responsable és JOSEP ROMA SAIZ sent la finalitat del fitxer la gestió de caràcter comercial i l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

– També disposem de les adreces IP des de les que s’accedeix a aquest web per realitzar anàlisis estadístiques d’accés a la mateixa.

– Si ho desitja pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, mitjançant correu postal a l’adreça Ronda Coromines 3-5, 08540 Centelles, Barcelona indicant el dret que desitja exercitar.