Termes i Condicions

Condicions generals

El titular d’aquesta website és JOSEP ROMA SAIZ, amb domicili en RONDA COROMINAS 3-5, 08540 CENTELLES, BARCELONA amb correu electrònic info @ tintoreriaroma.com
L’accés a aquest web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de l’Usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències, altres avisos legals i sobre la LOPD. Tota persona que accedeixi implica l’acceptació de forma expressa, plena i sense reserves, d’aquestes Condicions Generals.
Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
JOSEP ROMA SAIZ, podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir el accés als mateixos.

Responsabilitats i funcionament

JOSEP ROMA SAIZ, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal, la correcta visualització, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
JOSEP ROMA SAIZ, es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves websites, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus llocs web.

Propietat intel·lectual i industrial

JOSEP ROMA SAIZ, és titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en el mateix.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de JOSEP ROMA SAIZ. Podrà visualitzar els elements de les diferents websites i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’Usuari haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de JOSEP ROMA SAIZ.

Enllaços

En el cas que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per JOSEP ROMA SAIZ, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest web pogués contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

Legislació

Les presents condicions d’ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.